Minä olenelinikäinen opiskelija moniosaaja  innostuva ideoitsija ihminen ihmisille

Viimeisimmät työpaikkani

Haukiputaan koulu

Opintotoiminnan Keskusliitto / OK-opintokeskus

Oulun yliopisto / Tietojenkäsittely- tieteiden laitos / DiVision

Oulun yliopisto / Campus Futurus

Moniosaaja

Poikkitieteelliseen opiskelutaustaani peilaten ei liene yllättävää, että myös työhistoriani on hyvin moninainen.

Nuoruudessani ja opiskelujen ohessa olen työskennellyt: 

Opiskelujen loppuvaiheesta lähtien työtehtäväni ovat alkaneet keskittyä opiskelemiini aihepiireihin: pedagogiikkaan ja tieto- ja viestintätekniikkaan.

Vuosina 2001-2003 työskentelin Oulun yliopistolla Campus Futuruksella osa-aikaisena amanuenssina sekä toimin tuntiopettajana muutamilla kursseilla (kuvankäsittely, kotisivut, Windows) Oulun Seudun Setlementillä ja yliopistolla.  Campus Futuruksella tehtäväni oli www-sivujen suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito. Toteuttamani vanhat sivut näyttävät vieläkin löytyvän verkosta.  Vuonna 2001 osallistuin myös Naturpolis Kuusamon tilaaman Monimuoto-opetuksen tulevaisuuskatsaus (pdf) -raportin kirjoittamiseen teknologian kehityssuuntien osalta. 

Vuoden 2003 alusta siirryin yliopistolla töihin  Tietojenkäsittelytieteiden laitokselle Digitaalisen median tuotantoyksikköön (Division), jossa toimin koulutussuunnittelijana. Tehtäväni liittyivät etäopetuksen järjestämiseen. Huolehdin mm. Optima-oppimisympäristön ylläpito- ja tukipalveluista sekä tarjosin opettajille tukea verkkopedagogiseen suunnitteluun.

Syksyllä 2004 aloitin työt koulustussuunnittelijan nimikkeellä Opintotoiminnan Keskusliitossa / OK-opintokeskuksessa, jossa olen mm. suunnitellut ja toteuttanut useita tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä koulutuksia ja verkkokursseja. Olen toiminut kouluttajana useilla kursseilla sekä lähiopetuksessa että verkossa. Vetämäni verkkokurssit ovat pääosin toteutettu suljetussa ympäritössä (Optima ja Moodle), mutta jotain kursseihin liittyvää löytyy julkisestakin verkosta:  Kokouskäytäntöjen verkko-oppimateriaali ja Tietoyhteiskuntataitojen vertaisohjaajakoulutuksen blogi.

Motivaationi luokanopettajan töitä kohtaan kasvoi syksyllä 2008 niin suureksi, että päätin kaikkien yllätykseksi irtisanoa itseni Opintoitoiminnan Keskusliitosta ja hakeutua vuoden 2009 alusta luokanopettajan töihin. Siitä lähtien olen tutustunut Oulun seudun kouluihin sijaisuuksia tehden.  

© Maija Laatíkainen